Opłać fakturę

W czym możemy pomóc?

Zadzwoń na nr tel: 708 688 248 - Koszt połączenia 4,25 brutto/minuta połączenia (pn-pt 8:00-20:00) Regulamin infolinii
lub wypełnij formularz:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Województwo:

Treść:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.

 

Historie Klientów

czytaj więcej


  • Zgłosiłem się do Kancelarii BIKBR ponieważ potrzebowałem kredytu na rozszerzenie działalności mojej firmy. Niestety w przeszłości nieterminowo spłacałem raty co doprowadziło do negatywnej historii w BIK. Okazało się że moje opóźnienia sięgają aż 2 lat...


  • Chcieliśmy kupić mieszkanie, wybraliśmy już odpowiedni dla nas lokal. Spotkaliśmy się z doradcą kredytowym, z którym przygotowaliśmy wniosek do banku. Po dwóch tygodniach oczekiwania dostaliśmy odmowną odpowiedź, ponieważ mąż miał złą historię w BIK-u...


  • Przez niemal 5 lat wraz z narzeczonym wynajmowaliśmy mieszkanie, po namowach rodziny i znajomych postanowiliśmy kupić swoje. Poszukiwania tego wymarzonego miejsca trwało tylko jeden miesiąc, jednak jak się okazało były to miłe złego początki...


  • Moja historia jest przestrogą dla innych, którzy wyjechali za granicę. Po nieudanej przygodzie z własną działalnością postanowiłem wyjechać z kraju i podobnie jak duża część naszych rodaków poszukać szczęścia w Anglii...


  • Miałam własną firmę, która niestety nie przynosiła zysków, wręcz przeciwnie straty. Byłam zmuszona zamknąć działalność, jednak zostałam ze wszystkimi kredytami i długami, które trzeba było spłacić. Ze względu na brak środków miałam opóźnienia w spłatach kredytów, co spowodowało, że moja historia kredytowa była kiepska...

20% zniżki na usługi prawne

Artykuły


 

Drogi czytelniku!

Poniższego artykułu żaden z portali internetowych nie chciał opublikować – zadaj sobie pytanie:dlaczego? 
Czyżby BIK był nietykalny...

CZYŚCICIELE...z piekła rodem?

Czyszczenie historii BIK to nic innego, jak uaktualnienie historii kredytobiorcy w taki sposób, by przywrócić jego wiarygodność kredytową i umożliwić w niedalekiej przyszłości zaciągniecie zobowiązania.

Na co dzień do Kancelarii zgłaszają się klienci, obciążeni bogatą i niekoniecznie pozytywną historią kredytową. Większość z nich to ludzie, którzy chcieli spłacać swoje zobowiązania regularnie, ale na ich drodze pojawiły się nieoczekiwane przeciwności, które skomplikowały ich sytuację życiową, jak i finansową.

Od jakiegoś czasu media zalewa fala artykułów na temat tzw. „czyszczenia” z BIK.
Większość z nich ma pejoratywny wydźwięk i odstrasza klientów, sugerując, że firmy i kancelarie działają niezgodnie z prawem lub też idą na łatwiznę. Pod określeniem „łatwizna” kryje się restrukturyzacja i ugoda z bankiem.

Prawdą jest, że są firmy, które deklarują pomoc, a w rzeczywistości oszukują ludzi, którzy mieli dobre intencje, chcąc poprawić swoją sytuację finansową.
Jednakże wiadomo nie od dziś, że w każdej dziedzinie życia znajdą się osoby, które chcą zbić interes na niewiedzy innych.

Na rynku można wyróżnić dwie grupy działające na rzecz klienta: takie, które wyszukują szablonowe pisma, rozsyłając następnie do wszystkich instytucji, w których klient zalegał ze spłatą zobowiązań oraz takie, które zatrudniają prawników i tworzą pisma, dostosowywane do sytuacji klienta. Ci pierwsi zazwyczaj pobierają stałą kwotę za usunięcie wpisu , nie gwarantując przy tym efektu. Drudzy natomiast, dzięki statystykom, są w stanie stwierdzić, która instytucja wyraża zgodę na przesunięcie danego wpisu do części niewidocznej dla innych banków.

Dziennikarze, tudzież doradcy finansowi, atakujący z każdej strony wszystkie firmy, które niosą pomoc klientowi , zapominają o najistotniejszym- to bank jest instytucją przesądzającą o losie danych klienta, tj. czy zostaną umieszczone w części aktualnej, czy może przeniesione do statystycznej, niewidocznej dla pozostałych kredytodawców.
Dobrze napisane pismo oraz argumentacja potwierdzająca fakt, że klient był na zakręcie życiowym- to solidna podstawa do działania, ale ostatecznie od banku zależy, co się stanie z danymi o kliencie.

Należy sobie uzmysłowić, że klient, działając na własną rękę, pozostawiony jest sam sobie. Nawet, jeśli doprowadzi on do porozumienia w kwestii spłaty zobowiązania, nie może liczyć na pomocną dłoń ze strony banku. Jeśli będą gromadziły się dni opóźnień w spłatach, historia z miesiąca na miesiąc pogorszy się.

Ponadto, niewykwalifikowani doradcy finansowi nierzadko dostarczają klientowi dodatkowego kłopotu, generując w ich imieniu kolosalne ilości zapytań.
Każde zapytanie jest odnotowywane i przechowywane w Biurze Informacji Kredytowej, tak jak rachunki, czy karty kredytowe. Trzeba o tym pamiętać, żeby uniknąć odmowy udzielenia pożyczki w przyszłości.

Dlatego warto zwrócić uwagę na usługę, jaką jest czyszczenie.
Klient jest otoczony fachową opieką od strony prawnej, pokierowany pod kątem stworzenia odpowiedniej argumentacji, a także wyręczony w prowadzeniu dyskusji z bankiem.
Przede wszystkim rzetelna kancelaria zawsze określa, jakie są szanse na pozytywne zakończenie sprawy i czy takie szanse są. Najważniejsze, aby klient wybrał taką kancelarię, na czele której stoi wykwalifikowany prawnik. Jest to gwarancją znajomości prawa i tego, że nie zostanie się oszukanym.

Kamila Filipczuk

Specjalista finansowy
 
 
 


 
Banki odmówiły nam kredytu? Dlaczego? Czy można „wyczyścić” BIK 
 

Nawet najmniejsze opóźnienie w spłacie  zobowiązania finansowego względem Banku, Skoku lub parabanku często staje się powodem, dla którego  niesolidny klient zostanie umieszczony na tzw. „czarnej liście”. Problem może rozwiązać „Czyszczenie BIK-u”, które polega na przywracaniu zdolności kredytowej klienta:

•  w przypadku zapytań kredytowych – doprowadzenie do ich usunięcia z bazy BIK,

•  w przypadku rachunków zamkniętych, których opóźnienie w spłacie przekraczało 30 dni – przeniesienie ich do bazy statystycznej (niewidocznej dla banków, skoków, parabanków).

BIK S.A., to instytucja powołana w 1997 r. przez Banki i Związki Banków Polskich na mocy art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. BIK S.A. gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów Banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (SKOK).

 

Dane osobowe trafiają do BIK S.A.:

– w chwili składania w Banku , SKOK-u lub parabanku wniosku kredytowego;

– po zaciągnięciu zobowiązania, aż do jego spłaty.

Informacje o zobowiązaniach mogą być przetwarzane w rejestrze BIK S.A. w następujących sytuacjach:

•  przez 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, jeśli konsument wyraża na to zgodę;

• bez zgody, przez okres 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

– nastąpiła zwłoka w spłacie zobowiązania powyżej 60 dni,

– upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez Bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania jego danych osobowych;

•  bez zgody, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, wyłącznie do celów statystycznych;

•  przez 1 rok przetwarzane są zapytania kredytowe (ok. 12 zapytań kredytowych może udaremnić otrzymanie kredytu).

Banki lub SKOK-i raz w miesiącu mają obowiązek dokonania aktualizacji danych osobowych w bazie BIK, jednak trafiają tam nie tylko negatywne informacje blokujące nam dostęp do kredytu, ale również te pozytywne , które korzystnie wpływają na ocenę kredytobiorcy regularnie spłacającego swoje raty.

Oznacza to, że fakt „bycia w BIK-u” nie  zawsze jest zły  , a jest jedynie oczywistym następstwem podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania, ale tylko pod jednym najważniejszym warunkiem: że zobowiązania spłacamy regularnie, bez jakichkolwiek opóźnień.

Regularna spłata rat kredytu wpływa korzystnie na  ocenę punktową   tzw. Scoring , który wzrasta  a co za tym idzie chcąc podjąć kolejne zobowiązanie?  Banki będą bardziej skłonne aby nam go udostępnić. Natomiast jakiekolwiek opóźnienia w spłacie mają skutek wręcz przeciwny- punktacja scoringowa spada a wiarygodność maleje.

A co z zapytaniami kredytowymi?

Składanie zapytań kredytowych również obniża naszą ocenę punktową, dlatego w momencie odmowy należy przede wszystkim i to niezwłocznie ustalić przyczynę negatywnej decyzji ze strony wierzyciela zanim zrobimy następne zapytanie.

Warto również dodać, że jeżeli uzyskujemy pozytywną odpowiedź, jednak nie decydujemy się na zobowiązanie, również nasza ocena scoringowa spada.

Dzieje się tak, ponieważ każde zapytanie kredytowe, bez względu na odpowiedź z Banku lub Skok-u w momencie kiedy nie kończy się podjęciem kredytu odejmuje nam punktację. Powinniśmy mieć także na uwadze fakt, iż niska punktacja wiąże się z wyższą ratą kredytu oraz mniej atrakcyjnymi warunkami  co wiąże się z większymi kosztami kredytu.

 

Bankowy Rejestr-BR

BR, to baza prowadzona przez Związek Banków Polskich, funkcjonująca na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, System Bankowy Rejestr (BR). W rejestrze BR gromadzone są dane identyfikacyjne Klientów indywidualnych i przedsiębiorców niewywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banków.

Do rejestru BR dane trafiają, gdy:

1.  opóźnienie w spłacie zadłużenia wynosiło minimum 60 dni,

2. łączna kwota zaległości opiewała, na co najmniej 200 zł w przypadku konsumentów oraz co najmniej 500 zł w przypadku przedsiębiorców.                

 

Usunięcie informacji o kliencie z bazy BR następuje m. in. w następujących sytuacjach:

•      w razie śmierci osoby fizycznej;

•      po upływie maksymalnie 5 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania konsumenta;

•      po ustaniu przyczyny zgłoszenia do BR, w zależności od oceny zgłaszającego.

 Usunięcia informacji o kliencie z rejestru BR dokonać może, wyłącznie bank zgłaszający!

 

 Biura Informacji Gospodarczej (BIG S.A.)

1. Info Monitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., to jedyne takie Biuro informacji gospodarczej w Polsce, które dodatkowo współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.) oraz Związkiem Banków Polskich (BR);

2. Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG S.A.);

3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG S.A.).

 

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej (BIG S.A.). przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze tj. informacje o rzetelnym lub nierzetelnym wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych konsumentów i przedsiębiorców.

 

Dane na temat zadłużenia mogą zostać przekazane przez przedsiębiorcę do BIG S.A. w chwili spełnienia następujących warunków wynikających z Ustawy: (dotyczy trzech w/w rejestrów BIG SA):

1. wysokość przeterminowanego zadłużenia wynosi łącznie:

•   minimum 200 zł. w przypadku zaległości konsumenta;

•   minimum 500 zł. w przypadku, gdy z zapłatą zwleka inny przedsiębiorca;

2. zadłużenie jest przeterminowane, co najmniej 60 dni;

3. upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub dostarczenia do rąk własnych dłużnika, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze

4. przekazania danych o nieuregulowanym zobowiązaniu do Rejestru Dłużników BIG S.A.;

5. istnieje również możliwość przekazania danych dłużnika do BIG S.A. na podstawie sądowego tytułu wykonawczego. Wówczas kwota zaległych należności nie ma znaczenia;

6. ponadto konsumenci mogą wpisać do Biura Informacji Gospodarczej S.A. wszystkich dłużników, jeśli posiadają tytuł wykonawczy stwierdzający zaległość (wyroku sądowy lub ugodę zawartą przed sądem, opatrzone klauzulą wykonalności). W tym wypadku kwota i okres zaległości nie ma znaczenia, a wezwanie powinno być wysłane listem poleconym lub dostarczone osobiście do dłużnika na 14 dni przed wpisem do BIG S.A.

Wierzyciel ma ustawowy obowiązek (Ustawa o BIG) usunięcia danych dłużnika z BIG S.A., w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia!

Informacje gospodarcze przekazane do bazy danych BIG S.A. przechowywane są do 10 lat lub do momentu całkowitego zaspokojenia zobowiązania wobec wierzyciela.

 

Co zrobić, gdy odmówiono nam kredytu , a my nie wiemy dlaczego?

Na szczęście negatywną historię nawet tam , gdzie były opóźnienia powyżej 90 dni, windykacje, egzekucje, odzyskania czy też umorzenia w większości przypadków można pozytywnie zaktualizować przed upływem ustawowych 5 lat.

Pierwszym takim krokiem, aby to sprawdzić jest dokładne zapoznanie się z problemem, jaki napotkamy na swojej drodze. Umożliwia to szczegółowa i fachowa analiza Raportu BIK, który należy niezwłocznie pobrać.

Raport zapisany jest w dużej części „językiem bakowym” i aby móc odczytać prawidłowo każdy szczegół, warto zlecić taką analizę biegłemu w tych sprawach specjaliście.

Na podstawie takiej analizy dowiemy się dokładnie jaka jest nasza sytuacja. Wtedy można podjąć następne kroki zmierzające ku pozytywnemu zaktualizowaniu złej historii. W  tak trudnych sprawach może nam w tym pomóc doświadczony i bogaty w wiedzę prawnik specjalizujący się w Prawie Bankowym, dzięki czemu zaoszczędzimy nie tylko czas, ale i nerwy.

Niektórzy myślą, że usunięcie negatywnego wpisu jest proste i wystarczy tylko wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Niestety to nie wystarczy i jeśli zadłużenie przekroczy 60 dni, Banki i Skoki na mocy art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Prawa Bankowego”,  mają prawo nadal przetwarzać nasze dane osobowe, gdyż warunki pozwalające im na to zostały spełnione.

Dopiero pozytywna aktualizacja naszych negatywnych danych w BIK, gdy udowodnimy, po której stronie stoi „większa wina” pozwoli w odzyskaniu czystej historii , a co za tym idzie? Uzyskanie kredytu na zamierzony cel.

Reasumując opóźnienia w spłacie jak i duża ilość zapytań, a także nieuregulowane zobowiązania wobec pozostałych naszych wierzycieli wpływają bardzo niekorzystnie na naszą wiarygodność, a następstwem jest negatywny wpis widniejący w  „BIK-u” , a często również w „ Bankowym Rejestrze-BR” jak i w „BIG-ach”.

Wtedy można powiedzieć, że pojawił się poważny problem, a nasza sytuacja jest trudna. Taka zła historia uniemożliwia  otrzymanie jakiegokolwiek kredytu często zaciąganego na osiągnięcie  wymarzonego celu , jakim może być np.: zakup mieszkania, samochodu, założenie działalności gospodarczej czy też przeprowadzenie remontu itp. na okres aż 5 lat licząc od dnia całkowitej spłaty zobowiązania.

Jeśli znaleźliście się Państwo w takiej sytuacji prosimy o kontakt. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać problem.

 Agnieszka Zdanowicz-Prezes Zarządu
 
 

 


 

Zobacz nas na Google+